• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed

За нас

Добре дошли в Школата за демокрация!

Демокрацията внася ли се или се учи?

Сдружение „Школа за демокрация“ е неправителствена организация, обединяваща хора с интереси в областта на политиката, правото, философията, науката и изкуството, в името на реализирането и популяризирането на идеи, водещи към повишаване на демократичната култура на българското общество; формиране и укрепване на гражданското, както и на социално и екологично самосъзнание на младите хора в България.

Нашите усилия се фокусират основно върху:

  • въвеждане на нови образователни методи и технологии за обучение на младежи в демократично мислене чрез разработване на проекти за образование и възпитание в ценностите на демокрацията;
  • осъществяване на проучвания, анализи и изследвания на състоянието на гражданското участие и насърчаването му;
  • провеждане на информационно-разяснителна дейност и застъпнически кампании, оказване на подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики в областта на развитието на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България;
  • насърчаване на сътрудничеството и международния обмен;
  • издаване и разпростаняване на литература, изграждане и поддържане на електронен портал и библиотека за популяризиране по достъпен начин на постиженията на съвременните напреднали демокрации.
Ако споделяте нашите идеи и ви допадат нашите инициативи, посещавайте редовно този сайт и ще научите върху какво работим в момента, какви доклади изнасят нашите лектори и участници, за кога е планиран следващият семинар на Школата за демокрация, както и кои са трудовете, които считаме за основополагащи при изграждането на демократичното мислене.
Ще се радваме да се учим на демокрация заедно!