• LinkedIn
  • Subcribe to Our RSS Feed
Преглеждане "Проекти"

Пътеводител на новодошлите студенти в София

дек 14, 2011   //   by Школа за демокрация   //   Проекти  //  Няма коментари

Всяка година новоприетите студенти в столицата се сблъскват с едни и същи затруднения както в битов, така и в психологически аспект. Затова ние, студенти от горни курсове от различни университети в София, обединени от принципите за изграждане на гражданско самосъзнание в младежкото сдружение „Школа за демокрация”, изготвихме проект в помощ на всички първокурсници в града.

„Пътеводител на новодошлите студенти в София” (sofiastudentsguide.wordpress.com) е проект, който предоставя информация и съвети на новодошлите студенти в София относно възможностите за настаняване, местата за хранене и разходки, стипендиите, стажовете, културния живот в столицата и др. под формата на книжка-пътеводител. Основната цел е новоприетите младежи да усетят пулса на града, да го почувстват като свой дом и да се включат активно и със съответната отговорност в неговия живот.

„Пътеводител на новодошлите студенти в София” е проект, финансиран от Столичен общински съвет, чрез програма на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма.

Отзиви за Пътеводителя може да намерите в секцията Медиите за нас.

Заповядайте и в неговата Фейсбук група.